NELERİ HATIRLARIZ?

NELERİ HATIRLARIZ?

İnsan beyninin çalışma sisteminde neleri hatırladığını en iyi anlatan kuram Edgar Dale’in “Yaşantı Konisi” olarak ifade edilebilir.

Kurama göre okuduklarımızın %10’unu hatırlayabiliriz.

Duyduklarımızı hatırlama yüzdemiz ise %20’dir.

Gördüklerimizin %30’u hatırlanabilir.

Hem duyup hem de gördüklerimizin ise %50’si hatırlanabilir.

Söz ile iletişim kurduğumuzda %70 hatırlanabilmektedir.

Hem sözlü, hem de eyleme dayalı deneyimlerde ise hatırlama oranı %90 olarak ifade edilmektedir.

Buradan yola çıkarak hangi yaşta olunursa olunsun deneyimsel öğrenme metodunun kişisel gelişimdeki yeri en üst sıralarda ifade edilebilir.

Konfüçyüs’ün “Duyarsam bilirim, görürsem hatırlarım fakat yaparsam anlarım.” sözü de Yaşantı Konisini özetler niteliktedir.