OKULLAR DOĞADA PROGRAMI NE KATKI SAĞLAR?

OKULLAR DOĞADA PROGRAMI NE KATKI SAĞLAR?

Okullar Doğada programında sunulan oyunlar öğretim yılı içerisinde yer alan çalışmaları destekleyici nitelikte düşünülebilir. Bunun yanı sıra ekip çalışması, liderlik, iletişim, motivasyon, farkındalık yaratma ve motor becerilerini geliştirme başlıca program hedefleri arasındadır. Elbette tüm bunların temelinde tutulan, olmazsa olmaz düşünülen; eğlence faktörüdür.

Yaşamdan kazanılan ve genellikle de kalıcı izler bırakan değişiklikler toplamına yaşayarak öğrenme denilmektedir.

Yaşayarak öğrenmede temel felsefe, “öğrenmenin yerinin, zamanının, yaşının ve sonunun olmadığı ve öğrenmenin ancak yaşayarak ve deneyerek etkin bir şekilde gerçekleşeceğidir.”

Araştırmaların gösterdiği üzere insanlar okuduklarının %10’unu, dinlediklerinin %26’sını, gördüklerinin %36’sını unutmazlarken bu oran yaşayarak deneyimlediklerinin %90’ını hatırlamaları ile sonuçlanabiliyor.

En etkin öğrenme yolu konuya odaklanıp, kendi deneyimleri ve gözden geçirmeleri sonucunda yaşayarak öğrenme yolu ile oluşur.